Privacyverklaring 1888 applicatie

Laatst bijgewerkt: 30 juni 2021

Voice Data Bridge Holding B.V, handelend onder de naam 1888, biedt een mobiele applicatie aan met de naam 1888 app. Deze applicatie maakt het mogelijk om contacten te bellen door op een foto van het betreffende contact te tikken. Bij het verlenen van deze dienst verwerkt de app persoonsgegevens maar uitsluitend op uw toestel. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe de app omgaat met uw gegevens. Als u via de app gebruikt maakt van de 1888 Nummerinformatie dienst, bijvoorbeeld om doorverbonden te worden, geldt de Privacyverklaring van 1888 Nummerinformatie.

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de applicatie van 1888. U dient zich ervan bewust te zijn dat 1888 niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van anderen.

Onze privacyverklaring in het kort

Uw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonsgegevens verwerken, via deze privacyverklaring.
 • Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

De app verkrijgt verschillende persoonsgegevens van u. Per doeleinde geven wij aan welke gegevens wij van u verkrijgen, met welke doel wij deze gegevens verwerken. Indien u vragen heeft of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met ons op. De contactgegevens staan onderaan in deze privacyverklaring.

Onze applicatie downloaden

U dient, om gebruik te kunnen maken van de 1888-applicatie, onze applicatie te downloaden. Dit kunt u doen via de App Store of via Google Play. Wij hebben geen invloed op welke persoonsgegevens de aanbieder (Apple dan wel Google) hiervan verwerkt en waarvoor. Wij raden u daarom aan de relevante privacy- en cookieverklaringen van de desbetreffende aanbieder te lezen.

Het leveren van onze diensten

Wanneer u gebruikt maakt van de 1888-applicatie, dan verwerkt de app hiervoor bepaalde gegevens. Gegevens die de app van u als gebruiker verwerkt, verwerken wij om de dienst aan u te kunnen leveren (uitvoering van de overeenkomst).

Hiervoor verwerken wij (mogelijk) de volgende persoonsgebonden gegevens:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum

Deze gegevens worden uitsluitend op uw toestel verwerkt en bewaard. De gegevens worden niet geüpload.

U kunt uw bestaande contacten direct toevoegen aan de app. Hiervoor dient u ons toegang te verschaffen tot uw digitale adresboek. Wij doen dit enkel met uw toestemming. Wij verwerken in dat geval (eventueel) de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens van uw contacten
 • Telefoonnummers van uw contacten
 • E-mailadressen van uw contacten
 • Informatie die u verder nog heeft toegevoegd aan de contacten in uw adresboek, bijvoorbeeld contactfoto.

Ook hier geldt dat de gegevens uitsluitend op uw toestel verwerkt en bewaard worden en dat deze niet geüpload worden.

 

Vanuit de app kunt u direct gebruik maken van onze 1888 Nummerinformatie dienst. Hiervoor geldt de Privacyverklaring van 1888 Nummerinformatie.

Analytics

De app maakt gebruik van Google Firebase Analytics en verzamelt geanonimiseerde data van het gebruik van de app en deelt deze met ons. We gebruiken deze gegevens om inzicht te krijgen in het gebruik en performance van de app. Dit helpt ons om de app nog beter te maken. Denk hierbij aan:

 • Toestel, besturingssysteem en versie
 • Gebruik van de app; hoe vaak en welke schermen worden gebruikt, welke interacties vinden er plaats.
 • Performance metrics zoals opstarttijd van de app, duur van importeren van contacten

Contact opnemen met 1888

Wanneer u ons een e-mailbericht stuurt, ons telefonisch benaderd, of op een andere manier contact met ons opneemt, dan gaat u in op ons aanbod om met ons in contact te treden (uitvoering van de overeenkomst).

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
 • Eventuele informatie die u zelf invult als inhoud van een bericht (uw vraag)

Wij slaan deze contactmomenten met de door u verstrekte persoonsgegevens op voor het uitvoeren van het contact, ter verificatie en voor onderzoek naar de door ons verleende service aan u, en voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden. Het verwerken van de gegevens voor het onderzoek naar de verleende service en de trainings- en kwaliteitsdoeleinden, vindt plaats op basis van ons gerechtvaardigd belang. Wij hebben namelijk een commercieel belang om onze dienstverlening te verbeteren. Ons commerciële belang prevaleert boven uw privacybelang, het gaat immers om een kleine impact op uw privacy. We bewaren deze informatie, zolang als dat nodig is voor dit contact of tot maximaal 6 maanden nadat wij voor het laatst contact met u hebben gehad, omdat we er zeker van willen zijn dat we uw vraag of klacht goed hebben afgehandeld.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. 1888 neemt passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens). We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan u door te geven.

Welke privacyrechten heeft u?

 • Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en tegen direct marketing.
 • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht om jouw toestemming in te trekken: indien u ons toestemming heeft gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kunt u deze toestemming op ieder moment intrekken.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen aan een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u ons verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken.

Bij uw verzoek kunnen wij u vragen om u te identificeren. Wij vragen hiervoor (identificatie)gegevens op om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Wij zullen in principe binnen een maand aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Indien u één van uw rechten wilt uitoefenen, dan kunt u dat kenbaar maken via info@1888.nl.

Vragen of een klacht indienen

Als u vragen heeft, of een klacht in wilt dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via info@1888.nl. Wij pakken elke vraag en klacht intern op en communiceren dit verder met u. Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Voice Data Bridge Holding B.V.

Handelend onder de naam 1888

De Corridor 4c

3621 ZB Breukelen

E-mailadres: info@1888.nl

Telefoon: 088-1888188

KvK-nummer: 30143483